Інформація про виконання місцевих бюджетів

Інформація про хід виконання бюджету за 2019 рік

     Бюджет  по Виконавчому комітету Орловецької сільської ради  за 2019 рік  виконано по загальному фонду  на 109,06  %. При плані   2 290 000,00 грн. фактично надійшло 2 497 457,42  грн.

Виконання бюджету в розділі кодів податку по загальному фонду

Код податку

Назва податку

План на 2019 р.

Фактично надійшло за

2019 р.

% виконання

10000000

Податкові надходження всього:

2 0 500,00

2 469 422,87

108,28

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

200,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

131 00,00

194 947,35

148,81

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

17 300,00

27 540,71

159,19

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

76 600,00

108 989,14

142,28

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

995 000,00

1 074 720,02

108,01

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

29 400,00

46 632,83

145,01

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

120 000,00

73 545,60

61,29

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

281 000,00

379 392,67

135,02

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

630 000,00

566 599,41

89,94

20000000

Неподаткові надходження всього:

9 500,00

28 034,55

295,10

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2 200,00

2 078,37

94,47

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

7 200,00

6 055,00

84,10

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

100,00

46,41

46,41

 

 

Всього без урахування трансфертів

2 290 000,00

 

2 497 457,42

 

109,06

Виконання бюджету по доходах по спеціальному фонду за 2019 рік

   Надійшло екологічного податку від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в сумі 14 553,99  грн.   Також надійшли кошти від сплати реєстраційного внеску за участь в аукціоні з продажу виробничогоприміщення пожежного депо та заправки ГСМ в сумі 834,60 грн. в рахунок надходжень від продажу  основного капіталу ( кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності . За рахунок власних надходжень бюджетних установ ( благодійні внески та дарунки ) збільшено внесений  капітал на суму 6 500,00 грн. взято на баланс виконавчого комітету Орловецької сільської ради приміщення сільського туалету.     

Виконання бюджету по Орловецькій сільській раді по видатках по загальному фонду за 2019 рік

         ТПКВКМБ:0210150 –  організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад виконання по видатках  99,94  %. При плані  1 274 907,            00 грн. фактично використано – 1 274 697,94  грн. Заборгованості по зарплаті та енергоносіях немає. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на  01.01.2019 становила 10 005,86  грн. (             КЕКВ : 2210 – 9 899,16  грн. за передплату періодичних видань на 2019 рік , КЕКВ : 2240 – 106,70  грн. за доставку періодичних видань у 2019 році ), яка повністю списана  на фактичні видатки  звітного періоду,  а на 01.01.2020 року становить  10 332,38  грн. ( КЕКВ : 2210 -               10 225,28  грн. за передплату періодичних видань на 2020 рік, КЕКВ : 2240 – 107,10 грн. на оплату послуг за доставку періодичних видань у 2020 році ). Штатна чисельність 9 одиниць.

         ТПКВКМБ:0213242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального - кошти   використані  в сумі 148 062,85  грн. в тому числа на :

 • надання допомоги на лікування жителям села в сумі 36 900,00 грн. ( 4*1000,00 грн., 3*1500,00 грн.,  5*2000,00 грн., 2*2250,00 грн., 1*2400,00 грн., 1*2500,00 грн. ,3*3000,00 грн..) ;
 • надання допомоги на лікування пенсіонерам в сумі 44 800,00 грн. ( 1*500,00 грн., 1*800,00 грн., 2*1000,00 грн., 9*1500,00 грн., 4*2000,00 грн., 3*2500,00 грн., 2*3000,00 грн., 2*4000,00 грн. ) ;
 • надання допомоги на лікування інвалідам 1-3 груп в сумі 48 100,00 грн. ( 1*1000,00 грн.,  7*1500,00 грн., 1*1600,00 грн., 1*2000,00 грн., 7*4000,00 грн., 1*5000,00 грн. ) ;
 • надання допомоги на придбання твердого палива та на лікування учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в сумі 7 600,00 грн. ( 2 особа*1300,00 грн., 1 особа*5 000,00 грн.) ;
 • надання допомоги на придбання твердого палива інвалідам 1-3 груп в сумі 2 6000,00 грн. ( 2*1300,00 грн. ) ;
 • надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, що проходить службу в ЗСУ за контрактом в сумі 1 500,00 грн. ( 1*1500,00 грн. ) ;
 • на компенсація витрат за харчування дітей, батьки яких мобілізовані та проходять службу в ЗСУ, осіб, вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції в сумі 6 562,85 грн.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. та на 01.01.2020 відсутня.

ТПКВКМБ:0215012-  проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  кошти використані в сумі 1 500,00 грн. на оплату витрат за харчування спортсменів  ( 30 учасників * 50,00 грн.). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019  р. та на 01.01.2020 р. відсутня.

ТПКВКМБ:0216030 – Організація благоустрою населених пунктів  виконання по видатках  99,94 %. При плані  485 937,00 грн., фактично використано 485 662,96  грн. Видатки на оплату праці  3-х працівників використано в сумі 174 306,30  грн. та оплату  електроенергії за вуличне освітлення села в сумі 137 236,31  грн. проведені повністю. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. та на 01.01.2020  відсутня.

ТПКВКМБ:0217130- проведення заходів із землеустрою – кошти не використовувалися.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року та на 01.01.2020  року відсутня.

ТПКВКМБ:0219770– інші субвенції – виконання видатків на 99,61 % грн. При плані  236 872,00 грн. кошти  використані в сумі 235 938,17  грн., які перераховані до районного бюджету. Повернено невикористану суму субвенції з районного бюджет в сумі 933,83 грн.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року та на 01.01.2020  року відсутня.

ТПКВКМБ:0219800– інші субвенції – виконання видатків на 100 % грн. При плані  20 000,00 грн.  кошти  використані в сумі 20 0000  грн., які перераховані до районного бюджету.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року та на 01.01.2020  року відсутня.

     Отже , кредиторська заборгованість по загальному фонду Орловецького сільського бюджету станом на 01.01.2019 р. та на 01.01.2020 р. –  відсутня.  Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 р. становила  10 005,86  грн. (  За передплату періодичних видань на 2019 рік – 9 899,16  грн., за доставку  періодичних видань у 2019  році – 106,70  грн. ), яка  повністю списана  на фактичні видатки звітного періоду,  а на 01.01.2020 р.  становить  10 332,38 грн. ( КЕКВ : 2210 –10 225,28  грн. за передплату періодичних видань на 2020 рік,  КЕКВ : 2240 – 107 ,10 грн. за доставку періодичних видань у 2020 році ).

Виконання бюджету по виконавчому комітету Орловецької сільської ради по видатках поспеціальному фонду за 2019 рік

ТПКВКМБ:0210150 –  організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, сільської рад – кошти використані в сума 15 000,00 грн. на придбання кондиціонеру. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019  р. та на 01.01.2020 р. відсутня.

ТПКВКМБ:0216030 -  Організація благоустрою населених пунктів  - кошти використані в сумі 24 590,00 грн. на придбання глибинного насосу.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019  р. та на 01.01.2020 р. відсутня.

ТПКВКМБ:0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  -  кошти не використовувались. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019  р. та на 01.01.2020 р. відсутня.

ТПКВКМБ:0218312 – утилізація відходів  - кошти не використовувалися .  Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року відсутня.

ТПКВКМБ:0219770– інші субвенції з місцевого бюджету  – виконання видатків на 100 % грн. При плані 9 031,00 грн.  кошти  використані в сумі 9 031,00  грн., які перераховані до районного бюджету. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року та на 01.01.2020  року відсутня.

  Отже, кредиторська заборгованість по спецфонду всього станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року  відсутня.  Дебіторська заборгованості по спецфонду станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року  відсутня.

             Наступні рядки форми № 1-дс «Баланс» станом на 01.01.2020 року були змінені у зв’язку з:

 1. рядок 1001 «Первісна вартість» основних засобів збільшено на суму 53 229,00 грн., з них:
 • 480,00 грн. придбання печаті ;
 • 2 699,00 грн. придбання кущоріза ;
 • 15 000,00 грн. придбання кондиціонера :
 • 24 590,00 грн. придбання глибинного насоса ;
 • 6 500,00 грн. взяття на баланс нежитлового приміщення.
 1. рядок 1002 «Знос» основних засобів збільшено на суму 138 021,00 грн., з них :
 • 240,00 грн. ( нарахування амортизації на придбану печать) ;
 • 1 350,00 грн. ( нарахування амортизації на придбаний кущоріз );
 • 1 980,00 грн. ( нарахування амортизація на принтер ) ;
 • 134 451,00 грн. нарахування амортизації на основні фонди на 2019 рік.

Протоколи  на бюджетні правопорушення органом УДКСУ в Городищенському районі  не складались.

Сільський голова                                                                                 Гребінний В.В.

Головний бухгалтер                                                                            Шиденко Ю.Д.